Hartelijk welkom op de website van stichting PostSchool

De PostSchool richt zich op mensen die behoefte hebben aan intellectuele uitdaging en maatschappelijke participatie, die graag willen blijven leren en kennis willen delen en die tevens openstaan voor nieuwe ontmoetingen.

De PostSchool is er voor mensen die geïnteresseerd zijn in actualiteit maar ook

graag lezen en praten over culturele, filosofische en geschiedkundige onderwerpen.

De PostSchool biedt collegereeksen aan op het gebied van kunst, cultuur(geschiedenis), letteren, filosofie en actualiteit in historisch perspectief, en in een kleine groep.


Laatste nieuws

Geweldig nieuws ! Deze week het mooie bericht ontvangen dat het VSB fonds een bijdrage levert aan het project Bevrijding...en dan? De ook positieve reacties van het Vfonds, Fonds Sluyterman van Loo, het Cultuurfonds en de Mastboom Brosens stichting geeft ons de financiële ruimte om er een prachtig project van te maken.

Burgemeester Paul Depla heeft aangegeven het project op 1 oktober te openen. De opening vindt plaats bij Vredenbergh.

Meer info menu op deze site Bevrijding...en dan?


Een pilot is rond: Komend najaar bieden we bij gemeenschapshuis Zandberg de collegereeks Mythologie aan. Deze driewekelijkse reeks is gereserveerd op de woensdagmiddagen 25 september en 2 en 9 oktober. Marionne van de Camp gaf eerder voor de PostSchool colleges over Mythologie .


tijdens de collegereeks Shakespeare en zijn tijd docent Katinka Tiemersma.

Ambitie 2024

Het jaar 2024 is voor de PostSchool een jaar met veel ambitie. Op 23 januari was onze eerste collegebijeenkomst van 2024.

Eind maart de lezing bij Park Zuiderhout van Esther van Rosmalen Van Gogh en meer waarin zijn invloed op hedendaagse kunstenaars wordt besproken. In het najaar is er een pilot in Gemeenschapshuis Zandberg.

Naast de collegereeksen en de lezingen staat het project Bevrijding ... en dan? op de agenda.

In oktober 2024 viert Breda 80 jaar bevrijding. De PostSchool wil met het project Bevrijding… en dan? een inhoudelijke bijdrage leveren aan het discours over vrijheid en democratie. De persoonlijke en maatschappelijke geschiedenis van oorlogssituaties en de daarop volgende bevrijding worden verbonden aan de actualiteit. De herinneringen leggen we vast in een tentoonstelling en in een publicatie. Dit jaar staan ook veel colleges in het teken van het project.

De PostSchool Lezing 2024 wordt in samenwerking met de Nieuwe Veste gegeven en de gastspreker is filosoof en politicoloog Remko van Broekhoven.

Stichting PostSchool

De PostSchool is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Eind juni 2022 is mede door subsidie van de gemeente Breda stichting PostSchool opgericht.

Voor de deelnemers van de collegereeksen is de PostSchool een aantrekkelijke en uitdagende manier om zich te blijven verbinden met de samenleving en de eigen kracht. De PostSchool verlegt de focus van ziekte, beperking of leeftijd naar de intellectuele kracht van de deelnemer. De aandacht voor samen leren en samenzijn is een belangrijk element in de colleges.  We zijn er trots op dat we een betrokken en deskundig bestuur hebben en dat we werken met een professioneel en sterk team van vrijwilligers en docenten.

ondertekening akte van oprichting Stichting Postschool juni 2022

uitspraken van deelnemers over de PostSchool


De PostSchool biedt collegereeksen aan op het gebied van kunst, cultuur, religie, filosofie, en geschiedenis in een interactieve

vorm en in een kleine groep. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief