Van harte welkom op de website van de PostSchool

De PostSchool richt zich op mensen die het aanbod van reguliere colleges moeilijk of niet kunnen volgen als gevolg van een beperking, (chronische) ziekte, of leeftijd. 

De PostSchool is er voor mensen die geïnteresseerd zijn in actualiteit maar ook graag lezen en praten over culturele, sociale, filosofische en geschiedkundige onderwerpen.

Graag kennis delen en opdoen in een kleine groep en tegelijk open staan voor nieuwe ontmoetingen.

De PostSchool biedt collegereeksen aan op het gebied van kunst, cultuur, religie, filosofie, en geschiedenis in een interactieve vorm. 

klassieke muziek

Fotograaf, locatie

partners 2023

In februari is de PostSchool gestart met een pilot bij Park Zuiderhout . Thijs Bonger was docent bij de collegereeks Op reis door de westerse muziekgeschiedenis op drie vrijdagmiddagen. Bij de Breedonk geeft Esther van Rosmalen in mei een lezing over Van Gogh en moderne kunst waarna we een verdiepende collegereeks aanbieden. Met de Volksuniversiteit Breda werken we inhoudelijk samen en bij Vredenbergh start 29 maart de driedelige collegereeks Wenen rond 1900 door docent Manon Wilbrink.


Stichting PostSchool

De PostSchool is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Eind juni 2022 is mede door subsidie gemeente Breda stichting PostSchool opgericht.

Voor de deelnemers is de PostSchool een aantrekkelijke manier om zich (weer) te verbinden met de samenleving en de eigen kracht. De PostSchool verlegt de focus van de ziekte of beperking naar de intellectuele kracht van de deelnemer. De aandacht voor samen leren en samenzijn is een belangrijk element in de colleges. 

ondertekening akte van oprichting Stichting Postschool juni 2022

nieuwsgierig naar onze collegereeksen?

De PostSchool biedt collegereeksen aan op het gebied van kunst, cultuur, religie, filosofie, en geschiedenis in een interactieve

vorm en in een kleine groep.