onze docenten

De PostSchool is er trots op dat we werken met een professioneel en sterk team van docenten.

De docenten zijn gericht op kennisoverdracht, maar ook op de kracht, kennis en ervaring van de deelnemers, op zelfredzaamheid en zeker ook op samen redzaam zijn door middel van samen leren. De docenten geven tijdens de colleges ruimte en aandacht om intellectueel en sociaal gestimuleerd en uitgedaagd te worden op het gebied van de kunsten, filosofie, geschiedenis en cultuur.

Bach, Begin van de Opera

Ben Verschuren

Barokspecialist Ben Verschuren geeft al jaren lezingen over muziek, met name over de barokopera. Hij plaatst de muziek binnen de maatschappelijke en politieke 

context van de tijd waarin ze ontstond.

Ben heeft maart 2023 een lezing gegeven over Bach voor de bewoners van Vredenbergh

Filosofie en verwondering, Filosofie en humor

Mariska Horster

Mariska Horster is docent filosofie. Ze bedenkt en leidt workshops over filosofische thema’s.

Mariska Horster is ook docent bij de Volksuniversiteit Breda

Dante's goddelijke komedie

Teresa van de Ven

Teresa van de Ven volgde de Toneelacademie. Was docent bij de Dansacademie in Tilburg en het Koninklijk Conservatorium in Brussel. In 2011 begon zij aan de studie over Dante Alighieri. Zij houdt lezingen over Dante Alighieri in Nederland en Italië. Ook organiseert zij Dante-reizen naar Italië.

Medische ethiek docent Frans Rutten

Medische ethiek

Frans Rutten

Frans Rutten is anesthesioloog en spoedarts, visiting professor emergency medicine aan de University of Massachusetts, USA. Frans is auteur van

lesmateriaal en (hoofd)docent spoed eisende zorg aan huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Frans is leken-voorganger in de Sacramentskerk.

Mythologie

Mythologie, vrouwen in de mythologie

Marionne van de Camp

Marionne van de Camp is Neerlandica en theatermaker. Zij geeft in haar theaterstukken de verhalen uit de klassieke oudheid een eigentijds gezicht. Zij heeft bij de PostSchool college

Reis westerse muziekgeschiedenis

Thijs Bonger

Thijs Bonger is muziekjournalist bij BN/De Stem en het tijdschrift Luister. Thijs presenteert hij radioprogramma’s bij de Concertzender. Thijs is sinds kort ook docent bij Volksuniversiteit Breda

De eerste Wereldoorlog in de 21e eeuw, De Nassaus een intrigerende (familie) geschiedenis, Duitsland in de 20e eeuw

Paul Lemmens

Paul Lemmens is docent en sectieleider geschiedenis. Paul heeft de PostSchool Lezing 2023 gegeven over de Nassaus. Paul Lemmens is ook docent bij de Volksuniversiteit Breda

Wenen rond 1900, Nederland en de koloniën

Manon Wilbrink

Manon is historicus en docent geschiedenis. In haar vrije tijd doet zij onderzoek naar verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog en ontwikkelt zij lesmateriaal.


Hannah Arendt en het Burgerschap van nu

Rutger van Eijken

Rutger van Eijken is filosoof en studeerde af op het onderscheid tussen waanzin en normaliteit, en is docent Sociale Studies aan de Avans Hogeschool in Breda. Eerder werkte hij als journalist en hulpverlener in de daklozenopvang. Ruther is auteur van Ethiek in het sociaal domein (Boom, 2021) en van Burgerschap: mens, cultuur en samenleving (Boom, 2023)

Drie vrouwelijke kunstenaars in het Parijs van het interbellum

May Verheyen

May Verheyen ging na haar studie kunstgeschiedenis naar de Filmacademie. Ze schreef scenario’s, publiceerde

proza en poëzie, en vertaalde boeken. Sinds 2016 geeft ze voordrachten over twintigste-eeuwse componisten en dichters. Verheyen plaatst ze tegen het decor van hun tijd en brengt hun muziek en literaire teksten tot leven.

Van Gogh en meer

Esther van Rosmalen

Esther van Rosmalen is opgeleid als grafisch kunstenaar te Breda en heden artistiek leider van Witte Rook, een organisatie voor beeldende kunst te Breda. Voor Witte Rook organiseert zij verschillende projecten,

tentoonstellingen en is mentor van diverse jonge kunstenaars. (foto Marcel de Buck)

Shakespeare en zijn tijd

Katinka Tiemersma

Na het conservatorium en Engelse taal en cultuur aan de universiteit Leiden heeft Katinka haar master Shakespeare studies aan King’s College London en Shakespeare’s Globe afgerond. Katinka is vertaler van Shakespeare’s sonnetten en is graag betrokken als dramaturg of acteur bij vroegmoderne (Shakespeare) toneelstukken. 

De oorlog in Oekraïne begrijpt u het nog?

Hans Luiten

Hans Luiten heeft de PostSchool Lezing 2022 gegeven. De lezing: Oorlog in Oekraïne, begrijpt u het nog was een benefietlezing in samenwerking met de Nieuwe Veste en Volksuniversiteit Breda. Hans Luiten is docent geschiedenis, excursieleider en auteur.


De kapelmeesters van Venetië

Simone Gerich

Simone Gerich schrijft verhalen over kunst- en muziekgeschiedenis. Ze ontwikkelt lesmaterialen voor onderwijsinstellingen en schrijft geregeld in het tijdschrift Hemel en Aarde. Als zangeres maakt ze deel uit van ensemble sOTTOvocesNieuwsgierig naar onze collegereeksen?

De PostSchool biedt collegereeksen en salongesprekken aan op het gebied van kunst, cultuur, religie, filosofie, en geschiedenis in een interactieve

vorm.