Over ons

Over ons

De PostSchool heeft als kerntaak het aanbieden van professionele en

bevlogen interactieve collegereeksen op maat.  

De colleges zijn gericht op de versterking van de geestelijke weerbaarheid

en cognitieve vaardigheden en er is aandacht voor het zingevingsproces en de

sociale participatie van mensen in Breda die behoefte hebben aan intellectuele

uitdagingen.

Door de interactieve manier waarop de collegereeksen zijn ingericht stimuleert De PostSchool niet alleen de zelfredzaamheid maar ook de samenredzaamheid.

De PostSchool verlegt de focus van leeftijd, ziekte of beperking naar de intellectuele kracht en mogelijkheden van de deelnemers.


De PostSchool richt zich in eerste instantie op bewoners van Breda boven de 65, maar ziet zeker ook mogelijkheden voor andere groepen in de samenleving zoals mensen met een burn-out, zoals depressie, overspannenheid of een beginnende jonge dementie. 


ondertekening bestuur akte van oprichting Stichting PostSchool

Collegereeks - Dante's goddelijke komedie docent Teresa van de Ven

Waarin onderscheidt de PostSchool zich?

De PostSchool biedt met haar colleges ruimte en aandacht om te blijven leren op het gebied van kunst, filosofie en cultuur, met cognitieve uitdaging en kennisdeling als doel. Tijdens de colleges met een lengte van anderhalf uur, inclusief een pauze, hebben de deelnemers een actieve rol en wordt er door de professionele docent ruimte en aandacht gegeven aan ieders identiteit, autonomie en kennis.

De kracht, kennis en identiteit van de deelnemer wordt op de volgende manier aangesproken:

Ruimte en aandacht om in de maatschappij te blijven staan.

Ruimte en aandacht om intellectueel en sociaal gestimuleerd en uitgedaagd te worden op het gebied van kunst en cultuur.

Ruimte en aandacht voor elke deelnemer van de colleges afzonderlijk.PostSchool Lezing 2023 - gastspreker Paul Lemmens

Het bestuur

Het bestuur van de PostSchool wordt gevormd door

Joos Priem - (voorzitter), voorheen docent Avans Hogeschool.

Ruud Molenaar - (penningmeester), financieel subsidie expert bij ERAC voorheen directeur-bestuurder van Stg. Verpleeg- & Verzorgingshuis De Leystroom.

Pieter van Reedt Dortland - (bestuurslid), voorheen huisarts en arts-ouderenzorg Thebe West-Brabant

Connie Bastiaanssen -  (secretaris), voorheen inspecteur MBO


Nieuwsgierig naar onze collegereeksen?

De PostSchool biedt collegereeksen aan op het gebied van kunst, cultuur, religie, filosofie, en geschiedenis in een interactieve

vorm.