Over ons

Over ons

De PostSchool is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. 

Onze doelstelling is om colleges aan te bieden aan mensen die behoefte hebben aan intellectuele uitdaging en maatschappelijke participatie, maar die vanwege leeftijd, (chronische) ziekte en/of beperkingen als gevolg van een ongeval het reguliere aanbod van lezingen en cursussen in deze regio niet (meer) kunnen volgen.

De PostSchool richt zich in eerste instantie op bewoners van Breda boven de 65, maar ziet zeker ook mogelijkheden voor andere groepen in de samenleving zoals mensen met een burn-out, zoals depressie, overspannenheid of een beginnende jonge dementie. 


Voor de deelnemers is de PostSchool een aantrekkelijke manier om zich (weer) te verbinden met de samenleving en de eigen kracht. De PostSchool verlegt de focus van de ziekte of beperking naar de intellectuele kracht van de deelnemer. De aandacht voor samen leren en samenzijn is een belangrijk element in de colleges.

ondertekening bestuur akte van oprichting Stichting PostSchool

Filosofie

Filosofie – Wijsheid begint met verwondering docent Mariska Horster

Waarin onderscheidt de PostSchool zich?

De PostSchool biedt met haar colleges ruimte en aandacht om te blijven leren op het gebied van kunst, filosofie en cultuur, met cognitieve uitdaging en kennisdeling als doel. 

Ruimte en aandacht om in de maatschappij te blijven staan, terwijl er om je heen veel vertrouwelijkheid en vanzelfsprekendheid wegvalt.

Ruimte en aandacht om in verbinding te blijven met wat er is en wat er om je heen gebeurt.

Ruimte en aandacht om intellectueel en sociaal gestimuleerd en uitgedaagd te worden op het gebied van kunst en cultuur ondanks eventuele beperkingen.

Ruimte en aandacht voor elke deelnemer van de colleges afzonderlijk.

Nieuwsgierig naar onze collegereeksen?

De PostSchool biedt collegereeksen en salongesprekken aan op het gebied van kunst, cultuur, religie, filosofie, en geschiedenis in een interactieve

vorm.