Augustus 2022

Door admin op 25 augustus 2022

In het voorjaar van 2022 zijn wij gestart met de collegereeksen Griekse mythologie, Op reis met Bach, filosofische gespreksvoering en Venetiaanse kapelmeesters in mooie zaaltjes van  Surplus Vredenbergh en De Breedonk. Bewoners van de appartementen en ook mensen uit de wijken eromheen namen actief deel aan de colleges. De evaluatiegesprekken leverden veel positieve reacties op: de deelnemers vertelden dat ze het fijn vonden weer kennis op te doen en op te halen, en vooral ook om samen met anderen te leren.
Het komen najaar kunnen we verder: de gemeente Breda heeft ons een mooie subsidie toegekend, wat ons financieel in staat stelde in juni een stichting op te richten en de website te optimaliseren. Kijkt u zelf op www.postschool.nl.
Voor komend najaar hebben we afspraken om opnieuw colleges aan te bieden bij Surplus Vredenbergh en De Breedonk. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal andere instellingen om ons bereik daar en in de regio uit te breiden.

De eerstvolgende reeks vindt plaats bij Surplus Vredenbergh; het is een reeks waarin de twintigste-eeuwse geschiedenis van Europa centraal staat, met uitleg over wat we ervan herkennen in het Europa van 2022. Op 7 september van 10 tot 11 uur, is er een inloop, waar deelnemers kunnen kennismaken met en zich inschrijven voor deze reeks. Locatie is restaurant De Blijde Inloop van Surplus Vredenbergh, Lovensdijkstraat 7, Breda. Ook u bent daar van harte welkom!

folder 1e wereldoolog in 21e eeuw

In Vredenbergh gaan we daarna in elk geval verder met de reeksen Filosofie en Op reis met Bach; mogelijk worden die aangevuld met een reeks wanneer daarvoor belangstelling is.We zijn ook bezig met het organiseren en invullen van nieuwe reeksen bij De Breedonk en andere instellingen - hierover meer in een volgende Nieuwsbrief.

PostSchool de school die je de tijd geeft

Collegereeksen en salongesprekken over kunst, filosofie, cultuur, religie en geschiedenis voor mensen die het reguliere aanbod moeilijk kunnen volgen door beperking, ziekte of leeftijd.

  • Colleges op maat.
  • Interactief, in aangepast tempo.
  • Maximaal 10 deelnemers.

Aanmelden voor de nieuwsbrief of colleges via de website of mail naar info@postschool.nl.