Wenen rond 1900

Door redactie op 19 maart 2023

Wenen rond 1900 is een driedelige collegereeks gegeven door historicus Manon Wilbrink.
De deelnemers bezoeken we de stad zoals die rond 1900 was. We zien hoe Wenen langzaam maar zeker verandert, we bestuderen de meesterwerken die er worden gemaakt en ontdekken hoe de politieke
gebeurtenissen de cultuur en het leven in de stad ingrijpend beïnvloeden.

Wenen in het fin-de-siecle is in politiek, cultureel en sociaal opzicht een kleurrijke
stad. Keizer Franz-Joseph voert vergaande vernieuwingen in het straatbeeld door.
Dankzij Gustav Klimt, de Wiener Sezession en de componisten Mahler en Brahms
krijgt Wenen op cultureel gebied een internationaal aanzien. Maar spanningen
tussen de verschillende bevolkingsgroepen en culturen leiden na de eeuwwisseling
tot een internationale crisis, met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog als
gevolg.
Inschrijven woensdag 22 maart 10.00 -11.00 uur Restaurant de Blije Inloop Surplus Vredenbergh
Voor meer info kijk op Programma.